Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα: Προμηθειών

E-mail : andritsou.p@naevias.gr,Αρ.Τηλεφ. : 22213 53706 FAX : 22210 36094, Λ. Χαϊνά 93- ΧΑΛΚΙΔΑ, 34100

Πληροφορίες : Παρασκευή Ανδρίτσου

51756-412-DIAKHRIKSH.pdf
51756-412-ada.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35670,00
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 06/04/2016
Ημ/νία λήξης: 14/04/2016
ΑΔΑ: ΩΦΔΝ7ΛΗ-ΤΧΧ
Αρ. Πρωτ.: 51084/2211/06-04-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 51756/412/06-04-2016