Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α.Φθιώτιδας

Προκήρυξη ανοιχτου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Γέφυρα Κωσταλεξίου Ν.Α.Φθιώτιδας »

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: z.euaggelopoulos@pste.gov.gr,  τηλ. 2231352726,  fax.:2231352710,  Θερμοπυλών 60-Λαμία, 35100

Πληροφορίες: Ζαχ. Ευαγγελόπουλος

 

45375-1020-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2400000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/03/2016
Ημ/νία λήξης: 19/04/2016
ΑΔΑ: 7ΔΑΟ7ΛΗ-Μ3Β
Αρ. Πρωτ.: 43245/1020/22-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 45375/1020/28-03-2016