Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στην Π.Ε. Βοιωτίας το έτος 2016

Δημόσιο, Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας  στην Π.Ε. Βοιωτίας  το έτος 2016,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Βοιωτίας,  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

email:daok-vio@pste.gov.gr, Τηλ.: 2261350170 ,50177, Φίλωνος 35-39 – Λιβαδειά, 32100

Πληροφορίες: Α. Μπολτέτσος-Α. Γεωργακόπουλος.

46944-377-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 69192,44€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 30/03/2016
Ημ/νία λήξης: 20/04/2016
ΑΔΑ: ΩΤ7Χ7ΛΗ-Γ1Ω
Αρ. Πρωτ.: 3063/23-3-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 46944/377/30-3-2016