Προκήρυξη μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2015-16 & 2016-17 ΠΕ Φθιώτιδας

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς

μαθητών  ΠΕ Φθιώτιδας,σχολ.έτους 2015-2016 και 2016-2017.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: eleni.komninou@fthiotida.pste.gov.gr, v.kalotas@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353318,53331 Fax:2231353253,

Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ε.Κομνηνού,Β.Καλώτας

41787-267-DIAKIRIKSI_1.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 6210360,50€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 20/03/2015
Ημ/νία λήξης: 30/04/2015
ΑΔΑ: ΒΜ6Ε7ΛΗ-5Μ0
Αρ. Πρωτ.: 1599/20-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 41787/267/30-03-2015