Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διεθνής Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός προμήθειας Υγρών Καυσίμων  και Λιπαντικών  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

Emails : promithion@evr.pste.gov.gr, τηλ.2237350762, Fax: 2237350762, Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι, 36100

Πληροφορίες :  Τµήµα Προµηθειών

 

, Γ. Καραϊσκάκη 1, πληροφορίες 22373 50762. Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

39414_886_24-03-2016_DIAKIRIXI_KAYSIMA_EYRYTANIAS_2016-17_.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 342506,96€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/03/2016
Ημ/νία λήξης: 12/05/2016
ΑΔΑ: 7ΦΜΡ7ΛΗ-Χ42
Αρ. Πρωτ.: 39414/886/24-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 46250/367/29-03-2016