ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:

    Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ,

                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

       Τηλ.: 2261350290                     
FAX: 2261350265                                                 
Πληρ.:  Δέσποινα Μακρή
Email: dmakri@viotia .gr
 
Mαρία Γκαβογιαννάκη, Δέσποινα Μακρή

              

45570-363-PROSKLISI_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 30773,40€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 28/03/2016
Ημ/νία λήξης: 01/04/2016
ΑΔΑ: 7ΧΤΞ7ΛΗ-1Φ7
Αρ. Πρωτ.: 1749/28-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 28-03-2016