ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΗΣ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

E-mail : i.xanthouli@fokida.gr, Τηλ. 2265350-644, FAX:2265350-512, Γιδογιάννου37-Άµφισσα, 33100

Πληροφορίες: Ιουλία Ξανθούλη

 

44629-354-DIAKIRIKSI.pdf
44629-354-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 33500,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: , Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 24/03/2016
Ημ/νία λήξης: 04/04/2016
ΑΔΑ: 72657ΛΗ-Θ0Ο
Αρ. Πρωτ.: 43465/1039
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 24-03-2016