Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευβοίας-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

email:karantoni.a@evia.pste.gov.gr & daok-evo@pste.gov.gr, ΤΗΛ 2221353918 & 22213 53910 – Τ.Δ/νση: Χαινά 93, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Α. Καραντώνη

 

 

21-03-2016-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 73739,53€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 24/03/2016
Ημ/νία λήξης: 20/04/2016
ΑΔΑ: ΩΝΜΥ7ΛΗ-ΣΩΙ
Αρ. Πρωτ.: 41796/3719/21-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 22-03-2016