Επαναληπτική Πρόσκληση (6η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 – Νέα Δρομολόγια»

Επαναληπτική Πρόσκληση (6η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016  – Νέα Δρομολόγια»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών

τηλ 2237350713, Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

 

41675-337-EPANALIPTIKI_PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1098,64€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/03/2016
Ημ/νία λήξης: 24/03/2016
ΑΔΑ: ΩΣΑΞ7ΛΗ-85Υ
Αρ. Πρωτ.: 38682/15-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 21-03-2016