Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας,   Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

οδός Ε. Βενιζέλου 1, Τ.Κ 35100 από τους

Πληροφορίες:

α) Δημήτριο Αλεξίου τηλ: 2231353117, fax 2231353154 EMAIL alexiou.d@syzefxis.gov.gr

β)  Αναστάσιο Μαντζώρο τηλ 2231353130 fax 2231353154  email mantzoros@2450.syzefxis.gov.gr
 

 

41424-334-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 200510,18€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 28/03/2016
Ημ/νία λήξης: 18/04/2016
ΑΔΑ: 6ΘΦΗ7ΛΗ-ΩΝΠ
Αρ. Πρωτ.: 2370/39283/16-03-2016