Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Εύβοιας

Διενέργεια  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς μαθητών,  χωρικής  αρμοδιότητας  Π.  Ε.  Εύβοιας,  με  Μισθωμένα  Μικρά  –  Μεγάλα
Λεωφορεία  και  Ταξί  –  Δ.Χ.  Επιβατικά  για  τα  σχολικά  έτη  2015-2016    και  2016-2017 κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,Τμήμα Προμηθειών

email:andritsou.p@naevias.gr, τηλ. 2221353706, 2221036094, Χαϊνά 93 -Χαλκίδα,34100 

Πληροφορίες: κα Ανδρίτσου Παρασκευή

 

38806-310-IPEFTHINI_DILOSI_DIAPRAGMATEFSIS.doc
38806-310-PINAKAS_DROMOLOGION.pdf
38806-310-PROSKLISI_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 124783,25€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 15/03/2016
Ημ/νία λήξης: 21/03/2016
ΑΔΑ: 6ΠΘ07ΛΗ-0ΥΨ
Αρ. Πρωτ.: 38242/1629/15-03-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 38806/31015-03-2016