Οικοδομικές εργασίες-συντηρήσεις κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οικοδομικές εργασίες-συντηρήσεις κτιριακών υποδομών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

Email: x.kontaksi@pste.gov.gr, Τηλ.:2231352732, Fax:2231352710,Τ.Δ/νση: Θεμποπυλών 60 -Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Χρ.Κοντακτσή

 

 

 

40215-251-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 507000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Κτίρια
Ημ/νία έκδοσης: 17/03/2015
Ημ/νία λήξης: 14/04/2015
ΑΔΑ: 75ΤΦ7ΛΗ-Α6Ζ
Αρ. Πρωτ.: 36214/1035/17-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 40215/251/23-03-2015