Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail   στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας» και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.
 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΑΟΚ

ΕMAIL: I.Korompilis@fokida.gr ΤΗΛ:2265350545

Πληροφορίες: Κορομπίλης  Ηλίας

38636-308-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_PAGIDOTHESIAS_2016.pdf
38636-308-SXEDIO_DIAKIRIKSIS_PAGIDOTHESIAS_2016.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 35061,89€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 11/03/2016
Ημ/νία λήξης: 14/04/2016
ΑΔΑ: ΩΥ177ΛΗ-ΓΙΝ
Αρ. Πρωτ.: 1078/2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 38536/308/15-3-2016