Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νότιας Εύβοιας

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

   Στοιχεία επικοινωνίας:

   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ,

   ΤΗΛ: 2221353818 – 2221353805 ,ΛΕΩΦ ΧΑΙΝΑ 93 , 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ,

    Πληροφορίες: ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

34277-284-DIAKIRIKSI.pdf
34277-284-ESY.pdf
34277-284-PROIPOLOGISMOS.pdf
34277-284-SAY_FAY.pdf
34277-284-SINTIRISI_NOTIAS.pdf
34277-284-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
34277-284-TIMOLOGIO.pdf
34277-284-GNOSTOPOIHSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 804021,52€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 07/03/2016
Ημ/νία λήξης: 29/03/2016
ΑΔΑ: 7ΤΦΦ7ΛΗ-Υ3Ψ
Αρ. Πρωτ.: 33832/749
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 34727/284/07-03-2016