«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς, για τα έτη2016 – 2017, στην Π.Ε. Φθιώτιδας»

«Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωµατικό  ψεκασµό ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  Προγράµµατος  Συλλογικής  Καταπολέµησης  του ∆άκου Ελιάς, για τα έτη2016 – 2017, στην Π.Ε.  Φθιώτιδας»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας,  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 Πληροφορίες:

α) Δ. Αλεξίου  τηλ: 223135317, fax 2231353154

email:alexiou.d@2450.s2450.syzefxis.gov.gr  

 

β ) Α. Μαντζώρο 2231353130 fax 2231353154

οδός Ε. Βενιζέλου 1-Λαμία,35100

29543-251-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1559984,40€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 14/03/2016
Ημ/νία λήξης: 04/04/2016
ΑΔΑ: ΩΤΛ07ΛΗ-ΠΔ5
Αρ. Πρωτ.: 1658/27226/24-02-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 29543/251/29-2-2016