Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας (2015)

Περίληψη διακήρυξης έργου: Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας (2015) 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email: mertiri.p@evia.pste.gov.gr, kotsopoulos.a@evia.pste.gov.gr,  τηλ.2221353818- 2221353810, Περιφερειακό Μέγαρο,2ος όροφος, Λεωφόρος Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

Πληροφορίες:  κα Μερτίρη Παρασκευή, κ. Κωτσόπουλος Αντώνης

 

28778-239-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
28778-239-DIAKIRIKSI.pdf
28778-239-ESY.pdf
28778-239-PROIPOLOGISMOS.pdf
28778-239-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
28778-239-TIMOLOGIO.pdf
28778-239-GNOSTOPOIHSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 700000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 26/02/2016
Ημ/νία λήξης: 22/03/2016
ΑΔΑ: 6ΡΚΨ7ΛΗ-ΨΗΦ
Αρ. Πρωτ.: 28603/607
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 28778/239/26-2-2016