Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς, ετών 2016-2017, στην Π.Ε. Φωκίδας»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή  υπηρεσιών  για  τον  από  εδάφους  δολωµατικό  ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου Ελιάς, ετών 2016-2017, στην Π.Ε. Φωκίδας»

 

  Στοιχεία επικοινωνίας:

  Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

  email: i.korompilis@fokida.gr, ΤΗΛ:2265350545,FAX. :2265350550, Γιδογιάννου 31- Άμφισσα,33100

  Πληροφορίες: Κορομπίλης Ηλίας

27213-225-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DAKOKTONIAS.pdf
27213-225-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 316159,20€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 14/03/2016
Ημ/νία λήξης: 04/04/2016
ΑΔΑ: 6Υ4Π7ΛΗ-ΘΝΑ
Αρ. Πρωτ.: 560/15-2-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 27213/225/24-02-2016