ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας.Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email:gavrili.e@naevias.gr,τηλ. 2221353743, fax.2221036073, Χαινά 93-ΧΑΛΚΙΔΑ,34100

Πληροφορίες: E.Γαβρίλη

26649-221-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS_.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 9000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 23/02/2016
Ημ/νία λήξης: 25/02/2016
ΑΔΑ: 6Φ3Π7ΛΗ-ΣΗΕ
Αρ. Πρωτ.: 26526/1166
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 26649/221-23-2-2016