Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, στην Π.Ε. Εύβοιας για τα έτη 2016 και 2017»

Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, στην Π.Ε. Εύβοιας για τα έτη 2016 και 2017»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Ευβοίας-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

email:karantoni.a@evia.pste.gov.gr & daok-evo@pste.gov.gr, τηλ.  2221353918 & 22213 53910, Χαινά 93-Χαλκίδα, 34100

Πληροφορίες: Α. Καραντώνη

 

25638-205_DIAKIRIKSI.pdf
25638-205-FEK.pdf
25638-205-SIMPLIROMATIKA_STOIXEIA.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1229799,51€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Φυτοπαθολογικό υλικό
Ημ/νία έκδοσης: 14/03/2016
Ημ/νία λήξης: 04/04/2016
ΑΔΑ: 7Ε397ΛΗ-ΦΡΞ
Αρ. Πρωτ.: 22445/1915/16-02-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 25638/205/20-2-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email