Κατασκευή-συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε υποδομές χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

            Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  , προκηρύσσει   ανοιχτό   διαγωνισμό για την ανάθεση   του  έργου   :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με  προϋπολογισμό   300.000,00  ΕΥΡΩ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠE ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων,Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

email: dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.:2231354200, Fax:2231354200,Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ι Ζωβοΐλης

 

 

38994-244-PERILIPSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 300000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Ηλεκτρομηχανολογικά
Ημ/νία έκδοσης: 27/03/2015
Ημ/νία λήξης: 21/04/2015
ΑΔΑ: 7ΕΦΞ7ΛΗ-Τ7Τ
Αρ. Πρωτ.: 38199/1167/19-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 38994/244/23-03-2015