Πρόσκληση (6η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 – Νέα Δρομολόγια»

Πρόσκληση (6η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016  – Νέα Δρομολόγια

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,

τηλ 2237350713., Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι ,

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

25277-196-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1766,77€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Χαρτικά - Γραφική Ύλη - Εκτυπώσεις, Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 19/02/2016
Ημ/νία λήξης: 25/02/2016
ΑΔΑ: 7Δ297ΛΗ-Υ43
Αρ. Πρωτ.: 24456/566/19-02-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 19-02-2016