ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΘ.(ΤΜΗΜΑ) 758Α ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966-70 ΕΜΒΑΔΟΥ 4.141,73 τ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΘ.(ΤΜΗΜΑ) 758Α ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Ν.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966-70 ΕΜΒΑΔΟΥ 4.141,73 τ.μ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φθιώτιδας,, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

email: kountzos@daaf.gr τηλ: 2231353181, fax 2231353154 ,Ε. Βενιζέλου 1- Λαμία, Τ.Κ 35132

Πληροφορίες: Ν.Κούντζος

20488-1288-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 125,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: , Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά
Ημ/νία έκδοσης: 11/02/2016
Ημ/νία λήξης: 31/03/2016
ΑΔΑ: ΩΚΩΙ7ΛΗ-6ΚΣ
Αρ. Πρωτ.: 20488/1288/11-2-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 23046/181/16-2-2016