Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016-2017 υποέργο:Αποκατάσταση ζημιών στα τοιχεία αν/ξης της Επ.οδού Νο9 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ-ΠΕΝΤΕΟΡΙΟΝ-ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ

Συντήρηση οδικού δικτυου Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2015-2016-2017 υποέργο:Αποκατάσταση ζημιών στα τοιχεία αν/ξης της Επ.οδού Νο9 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ-ΠΕΝΤΕΟΡΙΟΝ-ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων ,

email: dte-fok@pste.gov.gr,  τηλ: 2265-350573, φαξ: 2265-350565,,Γιδογιάννου 31- Αμφισσα, 33100

Πληροφορίες:N. Λακαφώσης

22799-178-DIAVIVASTIKO.pdf
22799-178-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
22799-178-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 190000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/02/2016
Ημ/νία λήξης: 08/03/2016
ΑΔΑ: 7ΚΕΦ7ΛΗ-ΞΕ2
Αρ. Πρωτ.: 22248/530
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 22799/178/16-2-2016