Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και Τεχνικών Έργων στην Εθνική Οδό Ιτέας Ναυπάκτου-Υποέργο του έργου Συντήρηση Οδικού Δικτύου ΠΕ Φωκίδας

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» -ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009 ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Εργων

email:a.kokkinos@fokida.gr,τηλ. 2265350576, φαξ: 2265350565,  Γιδογιάννου 31-Αμφισσα,33100

Πληροφορίες: Α.Κόκκινος

21654-168-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 600000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 22/09/2015
Ημ/νία λήξης: 22/09/2015
ΑΔΑ: 7ΟΝΘ7ΛΗ-Μ2Β
Αρ. Πρωτ.: 114829/5886/02-09-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 21654/168/15-2-2016