Αποκατάσταση Ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και Στηθαίων Ασφαλείας επι της Οδού Αριθμ. 4 ΔΕΣΦΙΝΑ έως ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ)

Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτικού οδοστρώματος και Στηθαίων Ασφαλείας επι της Οδού Αριθμ. 4 ΔΕΣΦΙΝΑ έως ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

email:n.lakafosis@fokida.gr, τηλ.2265350576, fax. 2265350565, Γ.Γιδογιαννου 31-Αμφισσα, 33100

Πληροφορίες: κ.  Ν.Λακαφώσης, κα Ε.Παπαδοπούλου

21645-167-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS.pdf
21645-167-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_DIMOPRASIAS_1.pdf
21645-167-PERILIPSI-_DIAKIRIKSIS-DIMOPRASIAS.pdf
21645-167-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc
21645-167-DIAVIVASTIKO_EFHMERIDES.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 40000,00€
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 27/01/2016
Ημ/νία λήξης: 01/03/2016
ΑΔΑ: 71ΩΧ7ΛΗ-ΠΞΕ
Αρ. Πρωτ.: 17657/400
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 21645/167/15-2-2016