Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαιδικού πεδίου για το έτος 2016

Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση της «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»  για έτος 2016

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: dmakri@viotia .gr, Τηλ.: 2261350290, FAX: 2261350265,Φίλωνος 35-39-Λιβαδειά, 32100                    
                                                 
Πληροφορίες:  Δέσποινα Μακρή

 

21586-166_DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 120000,00€
Τόπος: Βοιωτία
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Γεωλογικά
Ημ/νία έκδοσης: 13/02/2016
Ημ/νία λήξης: 13/03/2016
ΑΔΑ: 6ΞΤΥ7ΛΗ-Θ63
Αρ. Πρωτ.: 971/10-2-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 21586/166/15-02-2016