Διακήρυξη διαγωνισμού διακίνησης εγγράφων και δεμάτων ΠΕ Ευβοίας

Διακήρυξη  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεµάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε.  Ευβοίας  και  των  Δ/νσεων  Α/θμιας  και  Β/θμιαςεκπαίδευσης  του  νομού,  χρονικής  διάρκειας  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  έως 31/12/2015.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού-Οικονομικού ΠΕ Ευβοίας,Τμήμα Προμηθειών

Email: andritsou.p@1165.syzefxis.gov.gr, Τηλ.:2221353706, Fax:2221353753,Τ.Δ/νση: Χαινά 93 Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100

Πληροφορίες: Π.Ανδρίτσου

 

37072-228-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 44875,32€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορές & Επικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 18/03/2015
Ημ/νία λήξης: 30/03/2015
ΑΔΑ: 6Ζ2Λ7ΛΗ-2ΣΔ
Αρ. Πρωτ.: 36095/1545/16-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 37072/228/18-03-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email