Συντήρηση και προστασία πρανών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα- Λ.Αιδηψού(Τμήμα Παγώντα-Προκόπι) Π.Ε. Εύβοιας

Συντήρηση και προστασία πρανών στην Εθνική οδό 77 Χαλκίδα- Λ.Αιδηψού (Τμήμα Παγώντα-Προκόπι) Π.Ε. Εύβοιας

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

τηλ.2221353818,2221353810

Πληροφορίες: Μερτίρη Παρασκευή, Κωτσόπουλος Αντώνης

15739-116-PERILIPSI.pdf
15739-116-DIAKIRIKSI.pdf
15739-116-ESY.pdf
15739-116-PERILIPSI_1.pdf
15739-116-PROIPOLOGISMOS.pdf
15739-116-TEXNIKI_PERIGRAFI.pdf
15739-116-TIMOLOGIO.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1200000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: , Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/02/2016
Ημ/νία λήξης: 23/02/2016
ΑΔΑ: 7Ν277ΛΗ-ΛΙ8
Αρ. Πρωτ.: 14606/283
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 15739/116/02-02-2016