ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ Π. ΛΗΛΑΝΤΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Π.Στ.Ε. – Π.Ε.Εύβοιας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την εκπόνηση τριών προκαταρκτικών μελετών & όλων των υπολοίπων σταδίων της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ Π. ΛΗΛΑΝΤΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ”.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Σ.Ε.,Π.Ε.Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών Έργων

email: mertiri.p@evia.pste.gov.gr, τηλ. 22213 53818 /815, fax: 22213 53851, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο)-Χαλκίδα,34100, 

Πληροφορίες: κα  Παρασκευή Μερτύρη

13488-99-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
13488-99-ANALITIKI_DIAKIRIKSI.pdf
13488-99-FAKELLOS_ERGOU_IDRAVLAKA.pdf
13488-99-XRONODIAGRAMMA.pdf
13488-99-2o_TEFXOS_SIGG.IPOX.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 384871,58€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Μελέτες
Τύπος: , Στατικά, Τοπογραφικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά, Περιβαλλοντικά, Υδραυλικά
Ημ/νία έκδοσης: 28/01/2016
Ημ/νία λήξης: 16/03/2016
ΑΔΑ: 7ΣΦΕ7ΛΗ-Λ2Θ
Αρ. Πρωτ.: 9032/163/27-01-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 13488/99/28-01-2016