Διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας(ταχυμεταφορές) των Υπηρεσιών της Π.Ε.Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού για το έτος 2016

∆ιακήρυξη  πρόχειρου  επαναληπτικού  διαγωνισµού (ως  προς  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)  ανάδειξης  µειοδότη  για  τη  διακίνηση  επείγουσας  αλληλογραφίας(Ταχυµεταφορές ) των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης του νοµού,  χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα έτος.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Εύβοιας,  ∆/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τµήµα Προµηθειών

email: gavrili.e@naevias.gr, Τηλέφωνο: 2221353743, FAX : 2221036073, Χαϊνά93 -Χαλκίδα, 34100 

Πληροφορίες:  Ε.Γαβρίλη

8745-67-DIAKIRIKSI.pdf
8745-67-ANAKOINOSI-EPANALIPSIS-DIAGONISMOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 20/01/2016
Ημ/νία λήξης: 22/01/2016
ΑΔΑ: 69ΓΒ7ΛΗ-ΖΣ0
Αρ. Πρωτ.: 8276/351
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 8745/67/20-01-2016
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email