Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα έτη 2015-2016

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη μαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα έτη 2015-2016

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: doik@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353300, Fax:2231353353,Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ε.Κομνηνού

36093-223-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1168,50€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 16/03/2015
Ημ/νία λήξης: 26/03/2015
ΑΔΑ: Β5ΝΤ7ΛΗ-57Ε
Αρ. Πρωτ.: 35420/1372/16-3-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 36093/223/16-3-2015