ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓ. ¨ΕΠΙΣΚ. ΑΣΦ. ΟΔΟΣΤΡ. ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3 ΕΠ. ΟΔΟ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓ. ¨ΕΠΙΣΚ. ΑΣΦ. ΟΔΟΣΤΡ. ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3 ΕΠ. ΟΔΟ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

 

   Στοιχεία επικοινωνίας:

   ΠΕ Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων,

   email: m.kastilia@fokida.gr, τηλ.2265350572, τηλεομ. 2265350565, Γιδογιάννου 31-Άμφισσα,33100

  

 

6717-53-diakiriksi.doc
6717-53-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf
6717-53-TEXNIKI_PERIGRAFI.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 13176,54
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 25/06/2024
Ημ/νία λήξης: 25/06/2024
ΑΔΑ: 7X1Ω7ΛΗ-ΧΚ3
Αρ. Πρωτ.: 1850/16
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 6717/53/15-01-2016