ΑΠ 6530/30-12-2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΓΟΝΑ NEΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠ 4745/2015,5620/2015,5621/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠ 6530/30-12-2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΓΟΝΑ NEΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015-16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠ 4745/2015,5620/2015,5621/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Στοιχεία επικοινωνίας:

  ΠΣΕ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  2231353318, 2231353331, 223135353538, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 Γ ΟΡΟΦΟΣ

  Πληροφορίες: ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6638-51-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 13866,30€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/06/2024
Ημ/νία λήξης: 13/06/2024
ΑΔΑ: 6ΥΡΘ7ΛΗ-Τ41
Αρ. Πρωτ.: 15-01-2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 6638/51/15-01-2016