ΠΕ Φθιώτιδας:Aποσυναρμολόγηση, συσκευασία, μεταφορά και συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα μεταφερθούν σε νέα κτίρια.

ΠΕ Φθιώτιδας:  Πρόχειρος Δημόσιος Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την αποσυναρμολόγηση, συσκευασία, μεταφορά και συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα μεταφερθούν σε νέα κτίρια.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΣΕ, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

email: m.spathoulas@pste.gov.gr, τηλ.2231353331, fax.:2231353353, Πλατεία Ελευθερίας 3-Λαμία,35100

Πληροφορίες: Σπαθούλας Εμμανουήλ

 

179169-1359-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 60000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Πρόχειρος
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 26/05/2024
Ημ/νία λήξης: 26/05/2024
ΑΔΑ: 6Φ0Τ7ΛΗ-ΣΩΒ
Αρ. Πρωτ.: 179122/6675/31-12-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 179169/1359/31-12-2015