ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποεργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 19 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2017 υποεργο  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 19 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 31
Τ.Κ. 33100 , ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛ. 2265350561-562-563
FAX 2265350565

diakirixi_EO_19.pdf
texniki_ekyhesi_EO_19.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 8000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 26/01/2016
Ημ/νία λήξης: 26/01/2016
ΑΔΑ: 7ΣΙΧ7ΛΗ-ΒΔΧ
Αρ. Πρωτ.: 172558 / 9232
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 174452/1321