ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Π.Συρμακέζη
Τηλέφωνο: 2231353710

diakirixi_2.pdf
175001-1330-ANAKOINOSI.pdf
175001-1330-ANAKOINOSI-EPANALIPSIS-DIAGONISMOU.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 90000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Καύσιμα - Λιπαντικά
Ημ/νία έκδοσης: 15/12/2015
Ημ/νία λήξης: 22/01/2016
ΑΔΑ: ΩΛΣΥ7ΛΗ-7ΣΜ
Αρ. Πρωτ.: 170184/7454/23-12-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 175001/1330/23-12-2015