Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα έτη 2015-2016

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου για

τα έτη 2015-2016

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

Email: doik@pste.gov.gr, Τηλ.:2231353318, Fax:2231353353,Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Ε.Κομνηνού

33953-208-PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 14760,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Ημ/νία έκδοσης: 11/03/2015
Ημ/νία λήξης: 20/03/2015
ΑΔΑ: 7Κ147ΛΗ-Δ6Ξ
Αρ. Πρωτ.: 33860/1321/11-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 33953/208/11-03-2015
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email