ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΤΟΙ : «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΝΑΠΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

 

Π.Ε  ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γιδογιάννου 31  στην Αμφισσα,
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2265350562, FAX επικοινωνίας 2265350-565

prosklisi_3.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 522200
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Μισθώσεις
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 01/01/2016
Ημ/νία λήξης: 31/12/2016
ΑΔΑ: 7ΖΔΗ7ΛΗ-55Χ
Αρ. Πρωτ.: 157235/8475
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 173974/1313