Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών Π.Ε. Εύβοιας

Περίληψη διακήρυξης έργου “Καθαρισμός χειμάρρων και ενίσχυση/προστασία βάθρων και γεφυρών   Π.Ε. Εύβοιας”

 

 Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε Εύβοιας, Δ/νση Τεχνικών έργων

τηλέφωνα: 2221353818, 2221353805, Λεωφ. ΧΑΪΝΑ 93- Χαλκίδα ,34100

Πληροφορίες:

κ. ΜΕΡΤΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – κ. ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόµενους ότι η δηµοπρασία του παραπάνω έργου που διεξήχθη
την Πέµπτη 31-03-2016 αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω απεργίας-αποχής των διπλωµατούχων
µηχανικών  από  τις  επιτροπές  δηµοπρασίας  ,  θα  διεξαχθεί  πλέον  στις  06-05-2016,  ηµέρα
Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ..
Η  χορήγηση  των  τευχών  της  δηµοπρασίας  θα  γίνεται  µέχρι  και  δύο (2)  εργάσιµες  ηµέρες  πριν
την  νέα  διεξαγωγή  του  διαγωνισµού  ήτοι:  µέχρι  την  Μ.  Πέµπτη 28-04-2016
από  την  ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   www.pste.gov.gr, µε αναζήτηση στο‘’θέλω να δω προκηρύξεις’’
ή στο www.diafaniasterea.gr Κατηγορία‘’Τεχνικά έργα’’.
Πληροφορίες: κα Μερτίρη, τηλ. 2221-353818.

 

 

 

173833_1307_2015-12-21.pdf
YYY.pdf
YYY-YYY.pdf
YYYYYYY_YYYYYYYYY.pdf
YYYYYYYYY.pdf
YYYYYYYYYYYYYY.pdf
173833-1307-DIAKIRIKSI.pdf
173833-1307-EIDIKI_SIGGRAFI_IPOXREOSEON.pdf
173833-1307-PROYPOLOGISMOS.pdf
173833-1307-SAY-FAY.pdf
173833-1307-TEXNIKH_PERIGRAFH.pdf
173833-1307-TIMOLOGIO.pdf
173833-1307-GNOSTOPOIHSI.pdf
20042016-GNOSTOPOIHSH.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 95000,00€
Τόπος: Εύβοια
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 23/01/1970
ΑΔΑ: Ω43Ε7ΛΗ-ΑΟ3
Αρ. Πρωτ.: 173245/5554
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 173833/1307/21-12-2015