Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Ε.Ο. 27

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  Ενότητας  Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος τμημάτων της Ε.Ο. 27» με προϋπολογισμό 290.000,00 ΕΥΡΩ

Π.Ε  ΦΩΚΙΔΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γιδογιάννου 31  στην Αμφισσα,
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2265350562, FAX επικοινωνίας 2265350-565

 

diakirixi_1.pdf
texniki_ekthesi_YY.O.27.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 290000
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 09/02/2016
Ημ/νία λήξης: 09/02/2016
ΑΔΑ: Β8ΞΨ7ΛΗ-Λ56
Αρ. Πρωτ.: 172586/9234