Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για το έργο:«Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας»

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Οικονομικού

Email: g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr, Τηλ.:2231353315, Fax:2231353353

 Τ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 3 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Γ.Σκούρας

 

33132-205-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 217076,98€
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 09/03/2015
Ημ/νία λήξης: 08/04/2015
Αρ. Πρωτ.: 32256/1953/09-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 33132/205/10-03-2015