ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 – 2016 ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 – 2016 ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3, 35100, ΛΑΜΙΑ,
ΤΗΛ: 22313-53331, ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΣ

prosklisi_2.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 11500
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Είδη ατομικής προστασίας
Ημ/νία έκδοσης: 21/12/2015
Ημ/νία λήξης: 28/12/2015
ΑΔΑ: Ω0Θ67ΛΗ-Χ3Δ
Αρ. Πρωτ.: 173820/6430
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 173878/1310/21-12-2015