Ανακατασκευή Οδοστρώματος Ε.Ο. Χρισσου – Δελφών Β’ Φάση» – Υποέργο Του Έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας

«Ανακατασκευή Οδοστρώματος Ε.Ο. Χρισσου – Δελφών Β’ Φάση» – Υποέργο Του Έργου  «Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών και εκτέλεση εργασιών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας» με ενάριθμο 2013ΕΠ06600007 της ΣΑΕΠ066

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Τεχνικών Έργων , email: a.kokkinos@fokida.gr, Γιδογιάννου 31, ΤΚ 33100 Αμφισσα,

τηλ: 2265-350576, φαξ: 2265-350565

166081-1193-DIAKIRIKSH_DHMOPRASIAS.pdf
166081-1193-TEXNIKH_EKTHESH.doc

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 227500,00
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 18/07/2024
Ημ/νία λήξης: 18/07/2024
ΑΔΑ: ΩΑΤΝ7ΛΗ-7ΟΘ
Αρ. Πρωτ.: 165813/8932
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 166081/1193/9-12-2015