Ανοικτή Διαπραγμάτευση για ένα (1) νέο δρομολόγιο Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Φθιώτιδας

ΑΠ 6055/01-12-2015 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ENA NEO ΔΡΟΜΟΛΟΓΙO ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015-16

Στοιχεία Επικονωνίας:

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 Γ ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2231353318, 2231353331, 223135353538

162664_1168_PROSKLISI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 9087,86
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 04/12/2015
Ημ/νία λήξης: 04/12/2015
ΑΔΑ: ΩΜ4Χ7ΛΗ-ΒΤΨ
Αρ. Πρωτ.: 6055
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 162664/1168