Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το Θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας

 Προµήθεια  εξοπλισµού φυσικοθεραπευτηρίου –  νοσηλευτικού τµήµατος (ιατρικός  εξοπλισµός)  για  το Θεραπευτήριο  Χρονίων  Παθήσεων
 Ευρυτανίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών

g.skouras@fthiotida.pste.gov.gr,τηλ. 2231353315,Τηλεμοιότυπο:2231353353, Πλ.Ελευθερίας 3,Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες:Γ.Σκούρας

31789-193-DIAKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 126321,00€
Τόπος: Έδρα Π.Σ.Ε.
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Προμήθειες
Τύπος: Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Ημ/νία έκδοσης: 04/03/2015
Ημ/νία λήξης: 04/04/2015
Αρ. Πρωτ.: 30261/1195/04-03-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 31789/193/06-03-2015