Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού Δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. Φωκίδας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμειθειών, Γιδογιάννου 37-Άμφισσα, 33100

email: i.xanthouli@fokida.gr, τηλ: 2265350-644, fax: 2265350-639

Πληροφορίες: Ιουλία Ξανθούλη

159525-1149-DIAKIRIKSI.pdf
159525-1149-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 184468,96
Τόπος: Φωκίδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Ημ/νία έκδοσης: 12/04/2024
Ημ/νία λήξης: 12/04/2024
ΑΔΑ: ΩΘ2Ζ7ΛΗ-ΑΟ0
Αρ. Πρωτ.: 157339/8483
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 159525/1149/26-11-2015