Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, δημόσιου,διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2016 και 2017»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

email: k.koutras@pste.gov.gr ,  g.kappos@pste.gov.gr, τηλ. 2231353150, 2231351289, fax.: 2231353155. Ελ.Βενιζέλου 1-Λαμία, 35100

Πληροφορίες: 2231353180 κ. Κων. Κούτρας

                   2231353189 κ.Γεωργ.Κάππος

158439-1143-PROKIRIKSI.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 1343160,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Διεθνής
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Περιβαλλοντικά
Ημ/νία έκδοσης: 04/01/2016
Ημ/νία λήξης: 11/01/2016
ΑΔΑ: 7ΥΠΞ7ΛΗ-93Ρ
Αρ. Πρωτ.: 156746/586/23-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 25-11-2015