Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φθιώτιδας (έτος 2015)

Η Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –  προκηρύσσει ανοιχτό  διαγωνισμό για το Έργο 2015  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΕΤΟΣ 2015)

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακων Έργων
email:dte-fth@pste.gov.gr, Τηλ.: 2231354200, Τ.Δ/νση: Υψηλάντη 4  Τ.Κ. 35100

Πληροφορίες: Α.Οικονομοπούλου

154804-1116-PERILIPSI_DIAKIRIKSIS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 2340000,00€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Τεχνικά Έργα
Τύπος: Οδοποιΐα
Ημ/νία έκδοσης: 15/11/2015
Ημ/νία λήξης: 15/12/2015
ΑΔΑ: 7ΦΩΙ7ΛΗ-ΝΟ0
Αρ. Πρωτ.: 154388/18-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 154804/1116/18-11-2015