Πρόσκληση (5η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 για τα άγονα τμήματα των υπ.αριθμ. 57496/1591/30-04-2015 και 103020/2868/31-07-2015 Διακηρύξεων»

Πρόσκληση (5η) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας σχολικού έτους 2015-2016 για τα άγονα τμήματα των υπ.αριθμ. 57496/1591/30-04-2015 και  103020/2868/31-07-2015  Διακηρύξεων»

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΠΕ Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού  – Οικονομικού,Τμήμα Προμηθειών,

email: o.giannioti@evr.pste.gov.gr, τηλ 2237350713 fax: 223735726,  Γ. Καραϊσκάκη 1-Καρπενήσι,36100

Πληροφορίες:  κα Ουρανία Γιαννιώτη

 

Το  πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : http: //www.pste.gov.gr.

 

152201-1092-PROSKLISI_ENDIAFERONTOS.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 3166,20€
Τόπος: Ευρυτανία
Είδος Διαγ/σμού: Απευθείας ανάθεση
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 13/11/2015
Ημ/νία λήξης: 18/11/2015
ΑΔΑ: 6ΟΝΝ7ΛΗ-ΥΡΕ
Αρ. Πρωτ.: 152008/4169/13-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 152201/1092/13-11-2015