ΑΠ 5621/10-11-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 25 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

ΑΠ 5621/10-11-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 25 ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015-16

 

  Στοιχεία επικοινωνίας:

 ΠΣΕ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 2231353318, 2231353331, 223135353538, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3- ΛΑΜΙΑ,  Γ ΟΡΟΦΟΣ

Πληροφορίες: ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

151069-1080-PROSKLISI_4_agona_.pdf

Μεταδεδομένα Διαγωνισμού

Προϋπ/σμός (με ΦΠΑ): 22722,65€
Τόπος: Φθιώτιδα
Είδος Διαγ/σμού: Ανοικτός
Κατηγορία: Υπηρεσίες
Τύπος: , Μεταφορά μαθητών
Ημ/νία έκδοσης: 11/11/2015
Ημ/νία λήξης: 16/11/2015
ΑΔΑ: ΨΟ8Ω7ΛΗ-ΕΨΘ
Αρ. Πρωτ.: 5621/10-11-2015
Αρ. Πρωτ. Δ.Δ.Η.Δ.: 151069/1080/11-11-2015